By continuing, you are agreeing to our Terms and conditions as well as our Use of Cookies.

Die kruis van kompetisie...

10 Julie 2017

Die kruis van kompetisie...

’n Aantal gegriefde klein populistiese organisasies het ’n paar onbesonne voorstelle aan die Mededingingskommissie gedoen. As dit aanvaar word, sal dit tot groot ongerief en koste vir die verbruiker lei.

Gegewe die geskiedenis van die kommissie is die kanse goed dat van dié voorstelle ernstig oorweeg sal word.

Een daarvan is dat inkopiesentrums voortaan ’n deel (25%) van hul oppervlak aan “township-ondernemings” beskikbaar stel en dat dié sentrums ook verplig word om ’n deel van hul aankope van kleinboere te doen. Punt is, suksesvolle kleinhandelsake kan voortaan in meer besonderhede voorgeskryf word hoe om hul sake te bedryf.

Die Mededingingskommissie word al hoe bekender daarvoor dat hy oordadig voorskriftelik raak oor die wyse waarop suksesvolle besighede hul sake bedryf.

Daar is juis tans so ’n herrie oor rooibostee waar ’n suksesvolle onderneming opgeskroef word reeds omdat hy suksesvol is. Kortliks gestel, die Mededingingskommissie is hoofsaaklik besorg daaroor dat ’n groot speler ’n groot transaksie aangegaan het. Die gevolg is dat ’n kleiner speler (die klaer) ontevrede is omdat hy nie rooibos teen dieselfde prys kan aankoop nie. Hallo! As jy in kleiner formaat koop, is pryse gewoonlik hoër!

Nietemin, die rede waarom ons ’n Mededingingskommissie het, is om anti-kompeterende gedrag van besighede te identifiseer en te voorkom. Dus, maak jy jou skuldig aan anti-kompeterende gedrag, is jy skuldig aan ’n misdryf en kan jy beboet word.

Maar teenmededingende optrede is ’n integrale deel van sake doen! Die belangrikste rede waarom ’n onderneming sy dienste adverteer, is om aan sy potensiële kliënte te vertel dat sy goedere of dienste beter as sy opposisie s’n is – die onderneming probeer dus om sy kompetisie te ondermyn of om anti-kompeterend op te tree.

Of, die rede waarom ’n besigheid die beste personeel se dienste probeer bekom, of die goedkoopste produk probeer lewer, of die mooiste winkel probeer kry, is reeds om sy kompetisie te ondermyn. Kompetisie is die vyand van alle besighede en alle besighede probeer dit vermy deur anti-kompeterende optrede!

VOORTS IS DIE STAAT AKTIEF BESIG OM SEKERE GEVESTIGDE BESIGHEDE TEN KOSTE VAN VERAL OPKOMENDE KLEINER BESIGHEDE TE BESKERM.

Daarom is dit totaal belaglik om van besighede te verwag om kompetisie te bevorder; dit is regstreeks teen die aard van besigheid. Dit is net besighede met selfmoordneigings wat wíl kompeteer.

Daarom is dit totaal belaglik om van besighede te verwag om hul kompetisie te ondersteun. Die aard van besigheid is om sy kompetisie te ondermyn, maar die Mededingingskommissie verwag dat besigheid sy kompetisie moet help.

Die ironie is dat die werklike nie-kompeterende “besighede” in die land nie in private besit is nie, dit is “besighede” in besit van die staat. Eskom, Prasa, SAL, Transnet, ANCUK en vele meer is mees­tal ondoeltreffende, parasitiese staatsinstellings. Hulle is monopolieë of het ’n onbehoorlike voorsprong bo hul eweknieë in die private sektor omdat hulle deur belastingbetalers gesubsidieer word.

Voorts is die staat aktief besig om sekere gevestigde besighede ten koste van veral opkomende kleiner besighede te beskerm. Talle voorwaardes soos lisensies, kwalifikasies, minimum reserwes, gehaltevereistes en vele meer maak dit baie moeilik vir enigeen, veral vir nuwe toetreders, om ’n vastrapplek in die mark te kry.

Die probleem is dus nie onmededingende optrede van sekere besighede nie, dit is staatsondersteunde instellings en regulasies wat dit moeilik maak om hoegenaamd besigheid te doen.

Die oplossing is om alle hindernisse in die weg van kompetisie te verwyder, om alle staatsbeskerming te staak en om te aanvaar dat geen besigheid kompetisie gaan aanmoedig nie. Maar dit sal ook beteken dat baie ondernemings nie die pyp sal rook nie terwyl ander dit wel sal maak. En dis goed so, ons noem dit die vrye mark en die verbruiker is die werklike wenner.
Copyright © Ontbytsake 2017 - All rights reserved.  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions
 site