By continuing, you are agreeing to our Terms and conditions as well as our Use of Cookies.

Die rede vir ons ongekende voorspoed

deur Dawie Roodt in Rapport op 25 November 2018

Die rede vir ons ongekende voorspoed

Die afgelope eeu het die mensdom verstommende ekonomiese voorspoed beleef.

Sowat ’n eeu gelede het meer as 90% van mense in absolute armoede geleef en gereeld honger gaan slaap. Vandag leef minder as 10% van die mensdom in absolute armoede en binne tien of 20 jaar sal armoede iets van die verlede wees.

Soortgelyke verstommende vordering kan ook in ander statistieke waargeneem word. 100 jaar gelede was die gemiddelde lewensverwagting in ryk lande sowat 45 jaar, vandag is dit bykans dubbel dit en styg elke jaar. Binnekort sal dit nie meer snaaks wees as mense heelwat ouer as 100 word nie.

Sonder twyfel was die afgelope 100 jaar ’n tydperk van merkwaardige voorspoed wat natuurlik toegeskryf kan word aan ons merkwaardige vermoë om rykdom te skep. En die sleutel tot rykdomskepping is welbekend: beskerm private eiendomsreg, menseregte, handelsvryheid en vele meer.

Maar daar is een veranderlike wat gereeld misgekyk kan word: transaksiekoste!

Ons het pas gesien hoe mense mekaar weer vertrap om deel te neem aan Swart Vrydag-winskopies. Mense raak natuurlik so opgewonde oor winskopies omdat die meeste mense oortuig is dat hulle inderdaad beter waarde vir hul geld kry. 

Dit kan of kan dalk nie so wees nie, maar die punt is die oomblik wanneer iemand iets koop teen afslag, is hy oortuig dat hy beter af is ná die transaksie as voor die transaksie.

Terselfdertyd gaan kleinhandelaars uit hul pad om al hierdie winskopies aan ons te adverteer. En dit beteken dat die verkoper ook beter af is ná ’n transaksie as voor die transaksie.

Die vreemde verskynsel hier is dat sowel die koper as die verkoper begerig is om ’n transaksie te doen en dat albei partye beter af is ná die transaksie as voor die transaksie. Natuurlik kan jy later berou kry oor ’n transaksie, maar ten tyde van die transaksie dink die koper en die verkoper dat hulle beter daaraan toe is.
En daar lê die geheim van die mensdom se ongekende ekonomiese voorspoed: ons vermoë om al hoe meer en meer met mekaar transaksies aan te gaan. En hoe meer ons handel dryf, hoe meer rykdom skep ons.

Daar is net een hindernis in die proses van handel dryf en dit is die koste van transaksies.

Sodra daar iemand tussen die koper en verkoper staan, soos politici wat wette maak, word transaksiekoste hoër en die getal transaksies neem af.

Indien dit duur is om handel te dryf, soos byvoorbeeld waar daar koste soos belastings, vervoerkoste, invoerheffings en dies meer op transaksies gehef word, word dit minder aantreklik om handel te dryf.

Sodra daar iemand tussen die koper en verkoper staan, soos politici wat wette maak, word transaksiekoste hoër en die getal transaksies neem af.

Die “ontdekking” van geld, wat die koste van ruilhandel uitgeskakel het, was seker die grootste enkele ekonomiese “deurbraak”, want dit het transaksiekoste dramaties verminder.

Oor die eeue heen het geld ontwikkel tot die moderne weergawes van geld, soos geld in digitale vorm, wat transaksiekoste selfs nog meer verlaag het. Die “ontdekking” van private geld gaan transaksiekoste binnekort selfs nog meer laat daal. Verder het tegnologiese deurbrake soos die internet transaksiekoste selfs nog meer verlaag, met die gepaardgaande toename in transaksies en gevolglike rykdomskepping.

En daarom is dit so kortsigtig om transaksies tussen ekonomiese rolspelers duur te maak of om dit te ontmoedig. Hoë belastings, verkrummelde infrastruktuur, korrupte staatsamptenare, wanfunksionele dienslewering, invoerheffings, handelsbeperkings en vele ander hindernisse wat transaksiekoste verhoog, is altyd sleg vir rykdomskepping.

So ook minimum lone, wat die transaksiekoste verhoog wanneer arbeid gekoop en verkoop word – tot albei partye se nadeel.

En dit is grootliks die kortsigtigheid van politici wat die vryheid van handel tussen ekonomiese rolspelers aan bande lê, wat selfs nog meer handel en gepaardgaande ekonomiese voorspoed verhoed. Daarom is onlangse tegnologiese vooruitgang soos die blokketting (blockchain), wat grootliks die magte van onbevoegdes aan bande gaan lê, so belangrik.

Minder beperkings op handel sal lei tot nog meer en ongestoorde handel tussen ekonomiese rolspelers en tot nog meer rykdomskepping.

Die afgelope eeu was inderdaad ’n tydperk van ongekende voorspoed. Die komende 100 jaar gaan ons selfs meer vooruitgang toon en rykdom skep.
Copyright © Ontbytsake 2019 - All rights reserved.  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions
 site