By continuing, you are agreeing to our Terms and conditions as well as our Use of Cookies.

Maak so met jou geld

Deur Dawie Roodt

Maak so met jou geld

Die SA ekonomie staar ongekende ekonomiese en ander probleme in die gesig, hoofsaaklik weens ʼn destruktiewe regering. Daarom is daar baie mense wat halsoorkop alles wil oppak en padgee. Maar voordat jy die verkeerde besluit neem, sit terug vir ʼn oomblik en dink mooi...

Almal se omstandighede is anders en ʼn goeie finansiële adviseur sal vir jou advies kan gee wat by jou pas. Die volgende is wat ek aan my kliënte vertel;

Onsekerheid sowel as werklike risikos en persepsies oor risikos, is die hoofredes waarom almal so in sak en as sit. Dit is ook die redes waarom, byvoorbeeld, die rand so swak is en waarom kapitaalmark opbrengskoerse relatief hoog is, maar dit is ook aanduidend van die geleenthede wat daar is!

SA is sonder twyfel ʼn land met baie aantreklike belegginsgeleenthede en hoe opbrengste, wat terselfdertyd met hoe risiko gepaard gaan. Daarom is die uitgeslape entrepreneur die persoon wat die voordele van die land se omgewing benut maar terselfdertyd sover moontlik die gevare probeer vermy. 

Om suksesvol te wees sal die uitgeslape belegger in die eerste plek die risikos in sy bedryf en besigheid identifiseer en bestuur, en as jy dit kan regkry is winsgewendheid amper ʼn uitgemaakte saak. Risikos sluit goed soos arbeidskwessies, beleidsonsekerheid, die verval van dienste wat deur die staat verskaf word, die moontlikheid dat die staat jou eiendom gaan steel, tekort aan elektrisiteit, oordadige belastings, misdaad en vele meer, in.

Van hierdie risikos kan deur individue aangespreek word deur, byvoorbeeld, so min mense moontlik in diens te neem, jou bates te belas deur geld daarteen te leen sodat die bank saam met jou risiko neem, moontlike buitelandse beleggers te kry in jou besigheid, strukture soos maatskappye en trust te gebruik waar nodig om jou eiendoms reg te beskerm, en dies meer. Jou strategie moet natuurlik  sin maak; moenie byvoorbeeld geld leen wat jy nie kan terugbetaal nie.

Die punt is, voordat jy halsoorkop die land verlaat, probeer eers om jou bestaande risikos sover moontlik aan te spreek, en indien jy suksesvol is daarmee is dit amper ʼn uitgemaakte saak dat jou besigheid winsgewend sal wees.

Een manier om jou risiko aan te spreek is om nie al jou wins terug te “ploeg” in Suid Afrika nie maar om ʼn groot gedeelte daarvan na ʼn ander jurisdiksie te skuif (buitelands). Met ander woorde, maak jou geld hier, maar vat dit dan landuit voordat moontlike valutabeheer regulasies dit in die toekoms nog moeiliker gaan maak.
Ongelukkig is hier ook baie slaggate. Die eerste en grootste slaggat is om seker te maak dat jy by die regte persone uitkom wat jy kan vertrou en wat vir jou die korrekte finansiële advies kan gee. Dit is jou verantwoordelikheid!

Daarna volg ʼn hele aantal ander risikos en slaggate. Onthou dat ʼn buitelandse belegging nie noodwendig dieselfde hoe opbrengste as plaaslike beleggings sal verdien nie want die risiko is gewoonlik laer. Verder moet jy ook onthou dat indien jy ʼn buitelandse belegging maak, die belegging nie in rand-terme gemeet moet word nie maar in terme van die geldeenheid waarin jy belê het, tipies dollar. Dit beteken ook dat jou buitelandse belegging dalk in randwaarde kan daal indien die rand verstewig – maak vrede daarmee!
Ek dink in elk geval dit is ʼn redelike aanname dat die rand oor die medium- langer termyn sal verswak.

Verder moet jy ook onthou dat buitelandse beleggings ook wisselvallig kan wees, daaraan moet jy ook gewoond raak!

Maar daar is een of twee ander aspekte waarvan mense gereeld vergeet:
Betreffende buitelandse beleggings, probeer om nie van bateruil gebruik te maak nie, hierdie geld is nie werklik “uit” nie. Kry eerder die nodige klarings en maak ʼn direkte belegging in die buiteland.

Onthou ook dat die proses om geld in die naam van ʼn maatskappy of trust die land uit te neem onwettig of baie moeiliker is. Daarom moet jy die regte advies kry wanneer jy van sulke strukture gebruik maak. Daar is wel plek vir maatskappye en trusts, ook in die buiteland, maar maak seker voordat jy jou strukture verander.

Dit is ook van uiterste belang om jou buitelandse beleggings strukture reg te kry. Indien jy geld of beleggings in jou eie naam in die buiteland hou en jy kom te sterwe, is dit omtrent ʼn nagmerrie om hierdie geld terug te kry in jou boedel, om nie eers van die buitelandse belastings te praat nie. 

Daarom is ʼn gewilde benadering om van ʼn buitelandse polis struktuur gebruik te maak. Jy kan enigiemand as die begunstigde(s) registreer en die geld kan, as jy dit reg struktureer, vir alle praktiese doeleindes steeds beskikbaar bly. 

So ʼn produk kan ook handig te pas kom wanneer dit by belastings en erfopvolging kom. Verder kan jy ook van lenings gebruik maak wat die gevolg kan hê dat jy geleidelik jou bates in die buiteland kry en terselfdertyd jou persoonlike boedel verklein om sodoende boedelbelasting te “bestuur”.

Verskeie tipe beleggings kan op hierdie wyse na die buiteland geskuif word en selfs jou pensioengeld, afhangende van omstandighede, kan ook daarin belê word.

Nog ʼn voordeel van so ʼn struktuur is dat die onderliggende bates in o.a. ʼn tipiese aandeleportefeulje bestuur kan word wat gewoonlik ʼn beter opbrengs as bank rente verseker.

Die struktuur wat ek hier bespreek is ‘n redelike goedkoop variasie van wat ryk mense gewoonlik met hulle geld doen. Maar nog steeds kos dit geld en ʼn sekere minimum bedrag is gewoonlik nodig voordat dit alles koste sin maak. Maar die bedrae is nie noodwendig so hoog nie, selfs so min soos R1m kan werk.

Soos ander ontleders is ek ook maar droewig oor die land se toekoms. Maar dit bly ʼn lekker plek. Nêrens in die wêreld kan jy ʼn soortgelyke lewenstandaard handhaaf nie, en ons is die rugby Wêreldbeker houers.

So, in stede daarvan om weg te hol, sorg dat jy en jou familie veilig is, bly op hoogte van sake, maak seker jy kan daardie risikos wat op jou en jou familie van toepassing is identifiseer, maak seker jy kan daardie risikos bestuur, betaal so min moontlik belastings binne die wet en vat van jou geld die land uit.

Dit kan jou ʼn tweede kans gee indien alles plaaslik skeef loop ...
Copyright © Ontbytsake 2019 - All rights reserved.  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions
 site