By continuing, you are agreeing to our Terms and conditions as well as our Use of Cookies.

Landbounuus: 18 Mei 2019

Landbounuus: 18 Mei 2019

Vandag in die nuus: 
  • Hoër koringoes as oorspronklik verwag; 
  • so het mielie-uitvoere afgespeel; 
  • bokhaarmark presteer goed; 
  • en wolmark styg ten spyte van uitdagings.
Volgens ’n hersiene skatting van die nasionale oesskattingskomitee, staan die grootte van die kommersiële koringoes vir tweeduisend en agtien, nou op een komma agt ses agt miljoen ton. Dit is ses en twintig duisend, negehonderd en vyftig ton meer as die finale oesskatting, wat in Februarie vanjaar uitgereik is. 

Dan wys nuwe syfers van die Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens, dat meer as twee miljoen ton mielies in die tweeduisend en agtien, tweeduisend en negentien bemarkingsjaar, uitgevoer is. Eenhonderd vier en tagtig duisend ton witmielies is die afgelope seisoen na Botswana uitgevoer, terwyl die meeste geelmielies vir Viëtnam en Korea bestem was. 

Die bokhaarmark het op die vyfde veiling van die somerverkoopseisoen, met een komma twee persent gestyg, om op tweehonderd agt en tagtig rand, een en twintig sent per kilogram te sluit. Die gemiddelde markaanwyser van kleinbokkiehaar het onveranderd gebly op vyfhonderd en sewe rand, sewentig sent per kilogram. 

Dan het die wolmark verlede week met twee komma vyf persent gestyg, om te sluit teen ’n waarde van tweehonderd en sewe rand, nege en dertig sent per kilogram skoonwol. Die aanbod het hoofsaaklik uit medium-lengte wol bestaan, en byna sestig persent van die aanbod was van twintig mikron en fyner. Korter wol het egter steeds sterk afwaartse druk ervaar. 

Copyright © Ontbytsake 2019 - All rights reserved.  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions
 site