By continuing, you are agreeing to our Terms and conditions as well as our Use of Cookies.

NWU

Die NWU is ’n multikampus-universiteit met staanplek in twee provinsies. Die Mafikeng- en Potchefstroomkampus is in die Noordwes-Provinsie en die Vaaldriehoekkampus is in Gauteng. Die hoofkantoor, bekend as die Institusionele Kantoor, is in Potchefstroom naby die Potchefstroomkampus geleë.

“Dit begin alles hier” is die NWU se slagspreuk. Die NWU het op 1 Januarie 2004 tot stand gekom deur die samesmelting van twee universiteite met baie uiteenlopende geskiedenisse, persoonlikhede en kulture: die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys en die Universiteit van Noordwes. Die personeel en studente van die Sebokengkampus van Vista-Universiteit is ook geïnkorporeer en het verdere rykdom by ons erfenis gevoeg.

Vandag word die NWU erken as een van die besbestuurde  en mees innoverende universiteite in Suid-Afrika. Ons gaan voort om multikulturalisme, veeltaligheid en multinasionalisme te vier en aan te moedig.

Een woord wat die gees van die Noordwes-Universiteit saamvat, is “innoverend”. Hierdie eienskap loop regdeur al ons aktiwiteite en werksaamhede – van die navorsing wat ons uitvoer tot by ons akademiese aanbiedings, bestuursmodel, kampusstruktuur, studenteliggame, gemeenskapsbetrokkenheid en sport-prestasies.

Die publikasie wat bekend staan as die “Korporatiewe profiel” weerspieël die innoverende kultuur en die bestuursuitnemendheid van die NWU.

Die NWU het ’n kragtige handelsmerk wat trots ons persoonlikheid en aspirasies aan die wêreld bekendstel. Die kern van hierdie handelsmerk is dat ons ’n leidende en volhoubare onderrig-leer- en navorsingsuniversiteit is wat diversiteit inspan en innovasie nastreef ten einde ’n betekenisvolle verskil in Suid-Afrika en die wêreld te maak.

Die handelsmerk het drie hoofelemente: die NWU-logo, -naam en -slagspreuk:

Die ketting van die drie ineengevlegte skakels simboliseer die eenheid van die Universiteit en druk die voorneme en gevoel van vennootskap daarmee visueel uit. Die drie kleure simboliseer die diversiteit van die drie kampusse en die NWU se gebruik van diverse opvoeding en institusionele aanbiedings om by te dra om die mens se wese en verhoudinge te verbeter.

Die NWU bied aan studente ’n besonder wye verskeidenheid studiekeuses op voor- en nagraadse vlak. Ons aanbiedings dek die spektrum van akademiese dissiplines: van landbou en die kunste regdeur tot by handel, ingenieurswese, opvoedkunde, gesondheid, regte, die natuurwetenskappe en teologie.

Elke NWU-kampus het op akademiese gebied iets spesiaals om aan te bied. Die Mafikengkampus is byvoorbeeld ongeëwenaard in sy benadering tot dieregesondheid en landbouwetenskappe, terwyl die Potchefstroomkampus unieke sterk punte in kerningenieurswese het, en die Vaaldriehoekkampus spesialiseer in ekonomiese wetenskappe en inligtingstegnologie.

Die NWU het ’n duidelike visie vir navorsing en innovering. Dit is om van ’n onderriggebaseerde universiteit wat gefokusde navorsing doen, na ’n gebalanseerde onderrig-leer- en navorsingsuniversiteit te vorder. Die NWU maak goeie vordering op pad na hierdie visie.

Adres:Potchefstroom
Kontaknommer:018 299 1412/1419
Copyright © Ontbytsake 2017 - All rights reserved.  |  Privacy Policy  |  Terms & Conditions
 site